Tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại nhà ở Quang Minh

Địa chỉ: Số 40 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn vật tư nông nghiệp K-HOME
Công việc thực hiện: Cọc khoan nhồi D1500, D1000 sâu 80m; tường vây
Thời gian thi công: tháng 3/2018

nha-trang-quang-minh-1

Hình ảnh dự án