Công ty CP xây dựng nền móng Long Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 12/5/2018, tại trụ sở chính công ty CP xây dựng nền móng Long Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của đại diện cổ đông sở hữu 99,27% số cổ phần công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và thảo luận kế hoạch tăng vốn năm 2018.
Trong bối cảnh thị trường năm 2017 hết sức khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch với doanh thu đạt 111% và lợi nhuận đạt 121% so với kế hoạch.
Sang năm 2018 dự kiến doanh thu của công ty sẽ tăng mạnh so với 2017 , Ban điều hành công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước tiếp tục phát triển công ty một cách bền vững.
Một số hình ảnh tại đại hội

img_0143

img_0147

img_0168