TextHead TextBody
/Upload/project/1-phoi-canh.jpg
/Upload/project/2-kiem-tra-suc-khoe.jpg
/Upload/project/3-huan-luyen-atld.jpg
/Upload/project/4-hoc-atld.jpg
/Upload/project/6-gia-cong-long-thep-2.jpg
/Upload/project/7-khoan.jpg
/Upload/project/8-kiem-tra-chieu-sau.jpg
/Upload/project/9-lap-dung-robot-ep-coc.jpg
/Upload/project/1-phoi-canh.jpg
/Upload/project/2-kiem-tra-suc-khoe.jpg
/Upload/project/3-huan-luyen-atld.jpg
/Upload/project/4-hoc-atld.jpg
/Upload/project/6-gia-cong-long-thep-2.jpg
/Upload/project/7-khoan.jpg
/Upload/project/8-kiem-tra-chieu-sau.jpg
/Upload/project/9-lap-dung-robot-ep-coc.jpg

Khu dân cư Riviera Point

Địa chỉ Địa chỉ:Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố HCM

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty TNHH Riviera Point

Thời gian thi công Thời gian thi công:8/2016

Thông tin dự án

Địa chỉ: Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố HCM

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Riviera Point

Công việc thực hiện: Khoan cọc nhồi D1200, D800; sau 86 m; cọc ép D600

Thời gian thi công: 8/2016

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger