TextHead TextBody
Dự án Icon Plaza

Dự án Icon Plaza

Địa chỉ Địa chỉ:Đường ĐT 743, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Danh Việt Group

Công việc thực hiện Công việc thực hiện:
- Thi công 03 cọc khoan nhồi thử  D800 và D1000, chiều dài 55-70m.
- Thi công 241 cọc khoan nhồi đại trà D800 và D1000, chiều dài 55-70m.
- Thí nghiệm thử tĩnh: 01 cọc thử D800 với Pmax=1000T; 02 cọc thử D1000 với Pmax= 1600-1800T

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 08/2020

Thông tin dự án

Địa chỉ: Đường ĐT 743, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Danh Việt Group

Công việc thực hiện:

- Thi công 03 cọc khoan nhồi thử  D800 và D1000, chiều dài 55-70m.

- Thi công 241 cọc khoan nhồi đại trà D800 và D1000, chiều dài 55-70m.

- Thí nghiệm thử tĩnh: 01 cọc thử D800 với Pmax=1000T; 02 cọc thử D1000 với Pmax= 1600-1800T

Thời gian thi công: Tháng 08/2020

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger