TextHead TextBody
Dự án Vạn Xuân Happy One Central

Dự án Vạn Xuân Happy One Central

Địa chỉ Địa chỉ:Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nhà đầu tư Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vạn Xuân Bình Dương

Công việc thực hiện Công việc thực hiện:
- Thi công 04 cọc khoan nhồi thử  D1200 và D1500, chiều dài 75m.
- Thi công 329 cọc khoan nhồi đại trà D1200 và D1500, chiều dài 75m.
- Thí nghiệm thử tĩnh: 03 cọc thử D1500 với Pmax=2700T; 01 cọc thử D1200 với Pmax= 2000T.
- Thi công 420m  tường vây, chiều sâu 20m, rộng 0.6m

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 10/2020

Thông tin dự án

Địa chỉ: Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vạn Xuân Bình Dương

Tổng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Central

Công việc thực hiện:

- Thi công 04 cọc khoan nhồi thử  D1200 và D1500, chiều dài 75m.

- Thi công 329 cọc khoan nhồi đại trà D1200 và D1500, chiều dài 75m.

- Thí nghiệm thử tĩnh: 03 cọc thử D1500 với Pmax=2700T; 01 cọc thử D1200 với Pmax= 2000T.

- Thi công 420m  tường vây, chiều sâu 20m, rộng 0.6m

Thời gian thi công: Tháng 10/2020

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger