TextHead TextBody
Dự án Dalat Land

Dự án Dalat Land

Địa chỉ Địa chỉ:Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Dalat Land

Công việc thực hiện Công việc thực hiện:
- Thi công 03 cọc khoan nhồi thử D800, chiều dài 43.0m (Khoan vào lớp đá 4.0m).
- Thí nghiệm thử tĩnh: 03 cọc thử D800 với Pmax=1200T

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 11/2021

Thông tin dự án

Địa chỉ: Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Dalat Land

Công việc thực hiện:

- Thi công 03 cọc khoan nhồi thử D800, chiều dài 43.0m (Khoan vào lớp đá 4.0m).

- Thí nghiệm thử tĩnh: 03 cọc thử D800 với Pmax=1200T

Thời gian thi công: Tháng 11/2021

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger