TextHead TextBody
Dự án Vinata Office Tower

Dự án Vinata Office Tower

Địa chỉ Địa chỉ:Số 289 Khuất Duy Tiến – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty TASEI Hà Nội

Công việc thực hiện Công việc thực hiện:
- Cọc khoan nhồi thí nghiệm: D800; D1000; D1400; D1800; D2200 sâu 44 - 50 m
- Cọc khoan nhồi đại trà:
+ Cọc D800: 29 cọc, chiều sâu 45,7m
+ Cọc D1000: 11 cọc, chiều sâu 46,2m
+ Cọc D1400: 35 cọc, chiều sâu 47,2m
+ Cọc D1800: 7 cọc, chiều sâu 47,7m
+ Cọc D2200: 5 cọc, chiều sâu 48,7m
- Thi công tường vây
+ D800: 182,85m, chiều sâu 38m
+ D1000: 65,6m, chiều sâu 45 m

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 10/2021

Thông tin dự án

Địa chỉ: Số 289 Khuất Duy Tiến – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TASEI Hà Nội

Công việc thực hiện:

- Cọc khoan nhồi thí nghiệm: D800; D1000; D1400; D1800; D2200 sâu 44 - 50 m

- Cọc khoan nhồi đại trà:

      + Cọc D800:  29 cọc, chiều sâu 45,7m

      + Cọc D1000: 11 cọc, chiều sâu 46,2m

      + Cọc D1400: 35 cọc, chiều sâu 47,2m

      + Cọc D1800:   7 cọc, chiều sâu 47,7m

      + Cọc D2200:   5 cọc, chiều sâu 48,7m

- Thi công tường vây

     + D800: 182,85m, chiều sâu 38m

     + D1000: 65,6m, chiều sâu 45 m

Thời gian thi công: Tháng 10/2021

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger