TextHead TextBody
Dự án Z2 (DEFINE)

Dự án Z2 (DEFINE)

Địa chỉ Địa chỉ:Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty TNHH Capitaland Thiên Đức

Công việc thực hiện Công việc thực hiện:
- Thi công 05 cọc khoan nhồi thử D600, D1000 và D1200, chiều dài 36-82m.
- Thi công 135 cọc khoan nhồi đại trà D600, D1000 và D1200, chiều dài 36-82m.
- Thí nghiệm thử tĩnh: 02 cọc thử D1200 với Pmax=2200-2600T và 01 cọc thử D1000 với Pmax=1600T.
- Thí nghiệm PDA: 01 cọc thử D1000 với Pmax=1200T và 01 cọc thử D600 với Pmax=400T.

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 11/2021

Thông tin dự án

Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Capitaland Thiên Đức

Tổng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) - CSCEC

Công việc thực hiện:

- Thi công 05 cọc khoan nhồi thử D600, D1000 và D1200, chiều dài 36-82m.

- Thi công 135 cọc khoan nhồi đại trà D600, D1000 và D1200, chiều dài 36-82m.

- Thí nghiệm thử tĩnh: 02 cọc thử D1200 với Pmax=2200-2600T và 01 cọc thử D1000 với Pmax=1600T.

- Thí nghiệm PDA: 01 cọc thử D1000 với Pmax=1200T và 01 cọc thử D600 với Pmax=400T.

Thời gian thi công: Tháng 11/2021

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger