TextHead TextBody
/Upload/project/duan-the-67.jpg
/Upload/project/duan-the-67-7.jpg
/Upload/project/duan-the-67-6.jpg
/Upload/project/duan-the-67-5.jpg
/Upload/project/duan-the-67-4.jpg
/Upload/project/duan-the-67-3.jpg
/Upload/project/duan-the-67-2.jpg
/Upload/project/duan-the-67.jpg
/Upload/project/duan-the-67-7.jpg
/Upload/project/duan-the-67-6.jpg
/Upload/project/duan-the-67-5.jpg
/Upload/project/duan-the-67-4.jpg
/Upload/project/duan-the-67-3.jpg
/Upload/project/duan-the-67-2.jpg

Tháp văn phòng The 67

Địa chỉ Địa chỉ:Phường Tân Phú – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty cổ phần đầu tư 29

Thời gian thi công Thời gian thi công:Tháng 3/2019

Thông tin dự án

Địa chỉ: Phường Tân Phú – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 29

Công việc thực hiện: 152 cọc ép D600, 2377 m3 tường vây sâu 24m

Thời gian thi công: Tháng 3/2019

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger