TextHead TextBody
Cầu Kênh Tẻ

Cầu Kênh Tẻ

Địa chỉ Địa chỉ:Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư Nhà đầu tư:Công ty Cầu 75

Thời gian thi công Thời gian thi công:2000

Thông tin dự án

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư: Công ty Cầu 75

Công việc thực hiện: Khoan cọc nhồi D1200, D1500; sâu 50m

Thời gian thi công: 2000

Dự án khác

 
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger