MÁY VÀ THIẾT BỊ

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Tính năng kỹ thuật

I Máy khoan 

MÁY KHOAN CỘT  BUỒM SANY (SANY 150 tới SANY 405)

Cái

15

Chiều  sâu khoan lớn nhất: 106m

Chiều sâu khoan đá lớn nhất: 69m

Đường kính khoan lớn nhất: 2800 mm

Năm sản xuất: 2010 đến 2019

MÁY KHOAN SOILMEC

Cái

3

Chiều  sâu khoan lớn nhất: 70m

Đường kính khoan lớn: 2500 mm

MÁY KHOAN CẦN GIÀN

Cái

11

Chiều  sâu khoan lớn nhất: 88m

Đường kính khoan lớn nhất: 2000 mm

 II – Máy và thiết bị thi công tường vây

MÁY ĐÀO TƯỜNG THỦY LỰC (SANY, BAUER)

Cái

1

Chiều  rộng hố đào: 600 – 1500  mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800 mm

Chiều  sâu lớn nhất: 70m

Năm sản xuất: 2010 đến 2018

MÁY ĐÀO TƯỜNG SOILMEC Gầu BH12

Cái

2

Chiều  rộng hố đào: 600 – 1200 mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800mm

Chiều  sâu lớn nhất: 60m

MÁY ĐÀO TƯỜNG GẦU CƠ

Cái

08

Chiều  rộng hố đào: 600  – 1500  mm

Chiều  dài hố đào: 2800mm

Chiều  sâu lớn nhất: 70m

Gầu  cơ 1500

Cái

2

Chiều  rộng hố đào: 1500  mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800mm

Gầu  cơ 1200

Cái

4

Chiều  rộng hố đào: 1200 mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800mm

Gầu  cơ 1000

Cái

4

Chiều  rộng hố đào: 1000 mm

Chiều dài hố đào: 2600  – 2800mm

Gầu  cơ 800

Cái

4

Chiều  rộng hố đào: 800 mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800mm

Gầu  cơ 600

Cái

4

Chiều  rộng hố đào: 600 mm

Chiều  dài hố đào: 2600  – 2800mm

III – Máy cẩu

Máy cẩu 150 tấn

Cái

1

Tải trọng  nâng lớn nhất: 150T

Máy cẩu 100 tấn

Cái

1

Tải trọng  nâng lớn nhất: 100T

Máy cẩu 80 tấn

Cái

2

Tải trọng  nâng lớn nhất: 80T

Máy cẩu 50 tấn

Cái

2

Tải trọng  nâng lớn nhất: 50T

V- Các thiết bị khác

Cần  trục tháp

 

Cái

05

Tầm với : 70m

Tải trọng  nâng lớn nhất: 6T

Năm sản xuất: 2010

Vận thăng nâng hàng có kèm người

Cái

02

Tải trọng  nâng: 1 – 2T

Tốc độ: 38 – 50m/min

Năm sản xuất: 2004 – 2010

Máy xúc đất

Cái

10

Thể tích gầu: 0,7 – 1,9m3

Bán kính đào: 10 – 12T

Năm sản xuất: 1996 – 2005

Liên kết website
Tin nội bộ