TextHead TextBody
SANY SR405R

SANY SR405R

Đơn vị: Cái

Số lượng: 03

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 106m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2800 mm
 • Năm sản xuất: 2019
SANY SR360R

SANY SR360R

Đơn vị: Cái

Số lượng: 04

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 100m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
 • Năm sản xuất: 2021
SANY SR285RC8

SANY SR285RC8

Đơn vị: Cái

Số lượng: 05

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 288m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
 • Năm sản xuất: 2015
SANY SR280R

SANY SR280R

Đơn vị: Cái

Số lượng: 04

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 84m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
 • Năm sản xuất: 2015
SANY SR250

SANY SR250

Đơn vị: Cái

Số lượng: 03

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 70m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
 • Năm sản xuấ: 2018
SANY SR235

SANY SR235

Đơn vị: Cái

Số lượng: 05

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 68m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2300 mm
 • Năm sản xuất: 2018
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger