TextHead TextBody
SANY SR220

SANY SR220

Đơn vị: Cái

Số lượng: 03

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 66m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2200 mm
 • Năm sản xuất: 2009
SANY SR200

SANY SR200

Đơn vị: Cái

Số lượng: 05

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 60m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 1800 mm
 • Năm sản xuất: 2014
SANY SR150

SANY SR150

Đơn vị: Cái

Số lượng: 06

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 55m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 1800 mm
 • Năm sản xuất: 2010-2014
SOILMEC R-622

SOILMEC R-622

Đơn vị: Cái

Số lượng: 01

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 60m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
 • Năm sản xuất: 2003
SUMITOMO SC550-2

SUMITOMO SC550-2

Đơn vị: Cái

Số lượng: 03

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 78m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 1500 mm
 • Năm sản xuất: 1999
HITACHI CX500 –R12G

HITACHI CX500 –R12G

Đơn vị: Cái

Số lượng: 01

Tính năng kỹ thuật:

 • Chiều sâu khoan lớn nhất: 88.5m
 • Đường kính khoan lớn nhất: 2000 mm
 • Khả năng nâng: 50T
 • Năm sản xuất: 1997
Hotline Hotline Zalo Zalo Messenger Messenger