ĐÀ NẴNG TIMES SQUARE
ĐÀ NẴNG TIMES SQUARE ĐÀ NẴNG TIMES SQUARE

ĐÀ NẴNG TIMES SQUARE

• Vị trí: đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
• CĐT: Công ty Cổ phần Kim Long Nam
• Hạng mục công việc:
– Tầng hầm: 02 hầm, diện tích: 3500m2
– Tường vây: W=800mm/ C=295md/ H=24m