HẢI ĐĂNG TOWER
HẢI ĐĂNG TOWER HẢI ĐĂNG TOWER

HẢI ĐĂNG TOWER

• Vị trí: Số 29 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
• CĐT: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng
• Hạng mục công việc:
Tầng hầm: 03 hầm, diện tích: 2300m2