SAMSORA PREMIER 105 CHU VĂN AN
SAMSORA PREMIER 105 CHU VĂN AN SAMSORA PREMIER 105 CHU VĂN AN

SAMSORA PREMIER 105 CHU VĂN AN

• Vị trí: 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
• CĐT: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
• Hạng mục công việc:
– Tầng hầm: 03 hầm, 5900m2
– Tường vây: W=600mm/ C=310md/ H=20m
– Cọc khoan nhồi: D1000/ D1200/ D1500/ L-=55m/ 171 cọc